CÁCH HỌC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC BẰNG THƠ ĐƠN GIẢN

Dưới đây là cách học công thức lượng giác bằng thơ đơn giản dành cho các bạn học sinh, nếu bạn thích thì lướt xuống đây đọc tiếp nhé!

Bảng công thức lượng giác là gì?

Bảng công thức lượng giác gồm các công thức cơ bản và các công thức biến đổi nâng cao, công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản. Đây là một trong những kiến thức cực kỳ quan trọng của môn toán. Bạn phải nắm vững được những kiến thức này mới có thể vận dụng được tốt vào bài tập.

Các công thức lượng giác cần nhớ

Ký hiệu cơ bản của bảng lượng giác là: sin, cos, tan, cot. Các đại lượng này có mối liên hệ mật thiết với nhau và chiếm rất nhiều trong bài tập, bạn luôn ứng dụng những công thức về lượng giác để làm bài tập. Ngoài ra bảng lượng giác từ 0 đến 360 độ cũng được các bạn áp dụng khá nhiều khi làm bài tập. Khi đã áp dụng công thức đúng thì bạn sẽ tìm ra được lời giải của những bài toán hình học không gian hoạt hình phẳng theo đúng hướng.

Cách học công thức lượng giác bằng thơ đơn giản

Những công thức lượng giác khá giống nhau lên có thể dễ bị nhầm lẫn khi học. Vì vậy, để dễ dàng ghi nhớ những công thứ, bạn có thể dùng những bài thơ có vần với nhau để học thuộc. Những bài thơ này đã được nhiều bạn học sinh áp dụng và có hiệu quả trong học tập.

        Một số bài thơ vần đơn giản dễ học

Sin bù, Cos đối, Tan pi

Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia

1. Công thức cộng

Cos cộng cos bằng hai cos cos

Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin

Sin cộng sin bằng hai sin cos

Sin trừ sin bằng hai cos sin

Cos thì cos cos sin sin dấu trừ

Tang tổng thì lấy tổng tan

Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

2. Công thức nhân ba

Nhân ba một góc bất kỳ

Sin thì ba bốn, cos thì bốn ba

Dấu trừ đặt giữa 2 ta

Lập phương chỗ bốn thế là ok.

3. Công thức gấp đôi

Sin gấp đôi = 2 sin cos

Cos gấp đôi = bình cos trừ sin= trừ 1 cộng 2 lần bình cos= cộng 1 trừ 2 lần bình sin.

Tang gấp đôi

Tang đôi ta lấy 2 tang

Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

4. Công thức biến tích thành tổng

Sin tổng lập tổng sin cô

Cos cos nửa cos cộng, cộng cos trừ

Sin sin nửa cos trừ trừ cos cộng

Sin cos nửa sin – cộng cộng sin – trừ

5. Công thức biến tổng thành tích

Cô tổng lập hiệu đôi cô đôi nàng

Tan tổng lập tổng hai tan

Một trừ tan tích mẫu mang thương sầu

Gặp hiệu ta chớ lo âu

Đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng.

Và đó là một số cách học công thức lượng giác bằng thơ đơn giản cho các bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm

>> https://truongvietanh.com/so-sanh-truong-cong-va-truong-tu/

>> https://truongthpt.vn/cach-hoc-bai-hieu-qua-trong-mua-thi-danh-cho-cac-genz/